Toto je Váš nový www-server na doméne

www.bokor.sk

 

Táto stránka sa prestane zobrazovať,
akonáhle umiestnite do Vášho podadresára www_root súbor index.htm alebo index.php

© 2009 Web1, All Rights Reserved